Monthly Archives: ژوئن 2017

قیمت روز ایزوگام در تهران 09125086023 تیرماه 96

قیمت روز ایزوگام در تهران 09194089254


نمایندگی فروش و نصب بهترین و با کیفیت ترین ایزوگام های دلیجان با بهترین و مجربترین کادر اجرایی

۱- قیمت ایزوگام بام گستر دلیجان با نصب     هر متر مربع      20.000 تومان

۲- قیمت ایزوگام سپهر شرق دلیجان با نصب  هر متر مربع     18.000  تومان

۳- قیمت ایزوگام شرق دلیجان  با نصب         هر متر مربع       18.000 تومان

۴- قیمت ایزوگام غرب گستر دلیجان با نصب   هر متر مربع      19.000 تومان

۵- قیمت ایزوگام حفاظ بام تهران  با نصب      هر متر مربع       18.500 تومان

و …………..

 برای گرفتن قیمت روز ایزوگام با ما تماس بگیرید :

86019084   – 09197328245 – 09194089254

کار خوب و با کیفیت تبلیغ ماست

قیمت اسفالت محوطه پخش دستی و مکانیزه

قیمت اسفالت محوطه پخش دستی و مکانیزه 1- قیمت اجرای اسفالت به ازای   هر سانتیمتر   در مترمربع   8000 تومان

2- قیمت اجرای مکانیزه به ازای   هر سانتیمتر  در مترمربع  85.000 تومان

3 – قیمت اجرای قیر پاشی به ازای هر مترمربع   3000 تومان

4 – قیمت تسطیح و رگلاژ و کوبیدن بستر به ازای هر مترمربع 4000 تومان

  بازدید و مشاوره رایگان در تهران و حومه

  09125086023 – 09194089254

قیمت و نرخ اجرای اسفالت خیابان 09197328245

قیمت  و نرخ اجرای اسفالت خیابان 09197328245


1- قیمت اجرای اسفالت به ازای   هر سانتیمتر   در مترمربع   8.000 تومان

2- قیمت اجرای مکانیزه به ازای   هر سانتیمتر    در مترمربع   9.000 تومان

3 – قیمت فروش آسفالت توپکا 06 درب کارخانه    هر تن 340.000 تومان

4 -قیمت فروش آسفالت توپکا 012 درب کارخانه   هر تن 280.000 تومان

5- قیمت فروش آسفالت توپکا 019 درب کارخانه  هر تن  275.000 تومان

6-قیمت فروش آسفالت بیندر 025  درب کارخانه  هر تن 265.000 تومان

  بازدید و مشاوره رایگان در تهران و حومه

09197328245 – 09125086023 – 09194089254