Monthly Archives: می 2018

قیمت روز ایزوگام در تهران و کرج 09197328245

قیمت روز ایزوگام دلیجان در تهران و کرج 09197328245


1- قیمت هر مترمربع ایزوگام بام گستر دلیجان با نصب 18.000 تومان

2- قیمت هر مترمربع ایزوگام پشم شیشه دلیجان با نصب 17.500 تومان

3- قیمت هر مترمربع ایزوگام شرق دلیجان با نصب 18.500 تومان

4- قیمت هر متر مربع ایزوگام سپهر گستر دلیجان با نصب 17.000 تومان

5- …………..

قیمت های فوق برای کارهای بالای 100 مترمربع می باشد ./

تلفن تماس :  09125086023   – 09197328245 

قیمت روز اسفالت خرداد ماه 97

قیمت روز  اسفالت  خرداد ماه 97  در تهران و کرج و حومه 


قیمت اجرای اسفالت بصورت پخش دستی به شرح ذیل می باشد :

1- قیمت هر مترمربع اسفالت بیندر به ضخامت 5 سانتیمتر   40.000 تومان

  • ضخامت یک سانتیمتر 8.000 تومان

2- قیمت هر مترمربع اسفالت توپکا به ضخامت 5 سانتیمتر  42.000 تومان

  • ضخامت یک سانت 8.500 تومان

قیمت های فوق با احتساب قیر پاشی می باشد ./

 تلفن :۰۹۱۲۵۰۸۶۰۲۳۰۹۱۹۴۰۸۹۲۵۴

قیمت هر تن آسفالت با پخش فروردین 1397

قیمت هر تن آسفالت با پخش


1- قیمت هر تن اسفالت توپکا درب کارخانه  275.000 تومان

2- قیمت هر تن اسفالت بیندر درب کارخانه 2600.000 تومان

3- قیمت آسفالت توپکا به ضخامت یک  سانت  8300 تومان

4- قیمت آسفالت بیندر به ضخامت یک  سانت  8000 تومان

 تلفن تماس  : 09194089254  – 09125086023