آرشیو دسته بندی: جدول کاری

قیمت جدول کشی نهری ، جدول تک لبه ، جدول کانیو

قیمت جدول کشی نهری ، قیمت جدول کشی تک لبه ، قیمت جدول کشی کانیو ۱ – اجرای جدول کشی تک لبه با دیتایل ۲ – اجرای جدول کشی نهری با دیتایل  ۳ – اجرای جدول کشی کانیو با دیتایل  ۴ – اجرای جدول کشی کتابی با دیتایل  مشاوره و بازدید رایگان در تهران  تلفن

قیمت اسفالت 09197328245 مرداد ماه 96

قیمت اسفالت  مرداد ماه 96 بهترین قیمت اسفالت  اسفالت کاری  در تهران و حومه 1 – اجرای اسفالت توپکا 019 به ازای هر سانتیمتر در مترمربع   8000 تومان 2 – اجرای اسفالت بیندر 025 به ازای هر سانتیمتر در مترمربع  7700 تومانی برای پخش مکانیزه به قیمت های فوق 700 تومان اضافه می شود

قیمت جدولگذاری خیابان کانیو 09197328245

قیمت جدولگذاری خیابان کانیو  مسیر پوش مجری فروش جدول پرسی و بتنی بهمراه اجرای جدول بندی خیابان 1- قیمت جدول کانیو 2 – قیمت جدول نهر 3 – قیمت جدول تک لبه 4 – قیمت جدول کتابی 5 – قیمت جدول روسی  برای گرفتن قیمت روز جدول بتنی تماس بگیرید :      09125086023  –