قیرگونی و فروش قیر

قیرگونی روش قدیمی عایق کردن بام ساختمانها در مقابل رطوبت است؛ روش دیرینه ای که بعد از کاهگل مورد استقبال مردم گرفت، اگر چه امروزه با ظهور ایزوگام این روش کمتر استفاده میشود؛ اما هنوز روش مقرون به صرفه ای میباشد و در مکان های خاص همچنان بهترین گزینه است.

قیمت قیرگونی و قیر

قیمت قیرگونی تابعی از عوامل مختلف است؛ معمولا براساس میزان بارندگی منطقه به دو صورت تک لایه و دو لایه سفارش داده میشود و به طبع روش دو لایه استحکام بالاتری داشته و عایق مناسب تری است. البته نمی توان نادیده گرفت دولایه کردن سبب افزایش قیمت نصب میگردد. در همین راستا باید گفت؛ قیر مرغوب در کنار لایه های گونی چتایی که به تثبیت آن کمک میکنند، میتوانند خیال افراد را تا مدت زیادی از نشتی رطوبت راحت نمایند.

وقتی قیرگونی دولایه سفارش داده میشود یک لایه قیر ، یک لایه گونی و مجدد یک لایه قیر، با یک لایه گونی و یک لایه قیر اضافی همراه میشوند، لذا این عایق در صورت رعایت اصولی مانند خشک بودن کف پشت بام ، عدم آهکی بودن کف مکانی که قرار است لایه قیر بر روی آن به کار رود معمولا نتایج مطلوبی را رقم میزنند. نکته آخر؛ مساحت بام نیز در قیمت گذاری  تاثیرگذار میباشد. مساحت زیاد قیمت به نسبت کمتری را به ازای هر مترمربع رقم میزند.

شماره تماس : 09125086023