آرشیو برچسب های: قیمت اجرای اسفالت توپکا

قیمت اجرای آسفالت در تهران و کرج ۰۹۱۹۷۳۲۸۲۴۵

قیمت اجرای آسفالت در تهران و کرج ۰۹۱۹۷۳۲۸۲۴۵ 1- قیمت اجرای اسفالت توپکا به ازای یک سانت در مترمربع  8200 تومان 2- قیمت اجرای اسفالت بیندر به ازای یک سانت در مترمربع  8000 تومان قیمت های فوق با احتساب قیرپاشی زیر کار می باشد ./ برای گرفتن قیمت اجرای اسفالت تماس بگیرید :     ۰۹۱۲۵۰۸۶۰۲۳  –