آرشیو برچسب های: قیمت اجرای قیروگونی

قیمت قیر و گونی 09197328245

قیمت قیر و گونی 09197328245 قیمت فروش قیر بشکه و اجرای قیرگونی 1- قیمت اجرای سه لایه قیر و یک لایه گونی هر مترمربع   40.000 تومان 2- قیمت اجرای چهار لایه قیر و دو لایه گونی هر مترمربع   55.000 تومان                    برای گرفتن قیمت روز