آرشیو برچسب های: قیمت اسفالت گرم

قیمت اسفالت گرم و تراشه اسفالت مرداد ماه 96

قیمت اسفالت گرم و تراشه اسفالت مرداد ماه 96 اسفالت توپکا 06 ( اسفالت پشت بامی ) اسفالت توپکا 08 اسفالت توپکا 012 اسفالت توپکا 019 تراشه اسفالت           برای گرفتن قیمت روز تماس بگیرید :              09125086023  – 09194089254

قیمت اسفالت تنی تیر 96 / 09197328245

قیمت اسفالت تنی تیر 96 /  09197328245 1- قیمت فروش اسفالت تنی توپکا 06 درب کارخانه    340.000 تومان  2- قیمت فروش اسفالت تنی توپکا 012 درب کارخانه  285.000 تومان 3 – قیمت فروش اسفالت تنی توپکا 019 درب کارخانه 275.000 تومان 4 – قیمت فروش اسفالت تنی بیندر 025 درب کارخانه 265.000 تومان 5

قیمت اسفالت محوطه پخش دستی و مکانیزه

قیمت اسفالت محوطه پخش دستی و مکانیزه  1- قیمت اجرای اسفالت به ازای   هر سانتیمتر   در مترمربع   8000 تومان 2- قیمت اجرای مکانیزه به ازای   هر سانتیمتر  در مترمربع  85.000 تومان 3 – قیمت اجرای قیر پاشی به ازای هر مترمربع   3000 تومان 4 – قیمت تسطیح و رگلاژ و کوبیدن بستر به ازای هر