آرشیو برچسب های: قیمت زیرسازی با گریدر و غلطک

محوطه سازی و اجرای اسفالت محوطه ابان ماه 96

محوطه سازی و اجرای اسفالت محوطه   1 – قیمت اجرای اسفالت محوطه ( مکانیزه ) هر متر مربع(5سانت ضخامت) 45.000 تومان 2- قیمت اجرای اسفالت محوطه ( دستی  ) هر متر مربع(5سانت ضخامت)   40.000 تومان 3- قیمت اجرای قیر پاشی هر مترمربع   ۳۰۰۰  تومان 4- زیرسازی ( گریدر و غلطک 100 تنی )  هر