آرشیو برچسب های: قیمت محوطه سازی

قیمت اسفالت گرم و تراشه اسفالت مرداد ماه 96

قیمت اسفالت گرم و تراشه اسفالت مرداد ماه 96 اسفالت توپکا 06 ( اسفالت پشت بامی ) اسفالت توپکا 08 اسفالت توپکا 012 اسفالت توپکا 019 تراشه اسفالت           برای گرفتن قیمت روز تماس بگیرید :              09125086023  – 09194089254

قیمت اسفالت محوطه و خیابان 09197328245

قیمت اسفالت محوطه و خیابان  قیمت اجرای  اسفالت محوطه ، قیمت اجرای اسفالت خیابان ، قیمت اجرای اسفالت پارکینگ 1- قیمت اجرای اسفالت توپکا   هر متر مربع به ضخامت  یک  سانتیمتر  ۸۵۰۰ تومان 2 – قیمت اجرای اسفالت مکانیزه هر مترمربع به ضخامت  یک سانتیمتر   ۹۰۰۰ تومان 3- قیمت اجرای اسفالت بیندر هر متر مربع