آرشیو برچسب های: قیمت هر متر مربع اسفالت با زیرسازی

محوطه سازی و اجرای اسفالت محوطه ابان ماه 96

محوطه سازی و اجرای اسفالت محوطه   1 – قیمت اجرای اسفالت محوطه ( مکانیزه ) هر متر مربع(5سانت ضخامت) 45.000 تومان 2- قیمت اجرای اسفالت محوطه ( دستی  ) هر متر مربع(5سانت ضخامت)   40.000 تومان 3- قیمت اجرای قیر پاشی هر مترمربع   ۳۰۰۰  تومان 4- زیرسازی ( گریدر و غلطک 100 تنی )  هر

قیمت اسفالت 09197328245 مرداد ماه 96

قیمت اسفالت  مرداد ماه 96 بهترین قیمت اسفالت  اسفالت کاری  در تهران و حومه 1 – اجرای اسفالت توپکا 019 به ازای هر سانتیمتر در مترمربع   8000 تومان 2 – اجرای اسفالت بیندر 025 به ازای هر سانتیمتر در مترمربع  7700 تومانی برای پخش مکانیزه به قیمت های فوق 700 تومان اضافه می شود

قیمت اسفالت تنی تیر 96 / 09197328245

قیمت اسفالت تنی تیر 96 /  09197328245 1- قیمت فروش اسفالت تنی توپکا 06 درب کارخانه    340.000 تومان  2- قیمت فروش اسفالت تنی توپکا 012 درب کارخانه  285.000 تومان 3 – قیمت فروش اسفالت تنی توپکا 019 درب کارخانه 275.000 تومان 4 – قیمت فروش اسفالت تنی بیندر 025 درب کارخانه 265.000 تومان 5